2015
2020 Molokai Holokai Ho'olaule'a (Paddle Festival) Tentative Dates -July 3/4 2020 -Friday/Sat format (Raindates to be announced) - SUP, FOIL, OC1, OC2, PRONE, SKI and invitee

Molokai 2015
Had an awesome year in 2015, super fun with the Kamalo run!
molokai2015-1.jpg
molokai2015-2.jpg
molokai2015-3.jpg
molokai2015-4.jpg
molokai2015-5.jpg
molokai2015-6.jpg
molokai2015-7.jpg
molokai2015-8.jpg
molokai2015-9.jpg
molokai2015-10.jpg
molokai2015-11.jpg
molokai2015-12.jpg
molokai2015-13.jpg
molokai2015-14.jpg
molokai2015-15.jpg
molokai2015-16.jpg
molokai2015-17.jpg
molokai2015-18.jpg
molokai2015-19.jpg
molokai2015-20.jpg
molokai2015-21.jpg
molokai2015-22.jpg
molokai2015-23.jpg
molokai2015-24.jpg
molokai2015-25.jpg
molokai2015-26.jpg
molokai2015-27.jpg
molokai2015-28.jpg
molokai2015-29.jpg
molokai2015-30.jpg
molokai2015-31.jpg
molokai2015-32.jpg
molokai2015-33.jpg
molokai2015-34.jpg
molokai2015-35.jpg
molokai2015-36.jpg
molokai2015-37.jpg
molokai2015-38.jpg
molokai2015-39.jpg
molokai2015-40.jpg
molokai2015-41.jpg
molokai2015-42.jpg
molokai2015-43.jpg
molokai2015-44.jpg
molokai2015-45.jpg
molokai2015-46.jpg
molokai2015-47.jpg
molokai2015-48.jpg
molokai2015-49.jpg
molokai2015-50.jpg
molokai2015-51.jpg
molokai2015-52.jpg
molokai2015-53.jpg
molokai2015-54.jpg
molokai2015-55.jpg
molokai2015-56.jpg
molokai2015-57.jpg
molokai2015-58.jpg
molokai2015-59.jpg
molokai2015-60.jpg
molokai2015-61.jpg
molokai2015-62.jpg